Breaking News

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಅಂಕಣ,

ಡಾ|| ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್

ಗಲಭೆ...

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಕವಿತೆ,ಜೂ.28;

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಕವಿತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಅವರು ಬರೆದ  "ಕುಲ" ಎಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓದಿರಿ, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ/ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಯ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓದಿ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಿರಿ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಕವಿತೆ;

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಯ "ಕವಿತೆ ವಿಭಾಗ"ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಮೇಶ್ ಗಬ್ಬೂರು ಅವರ "ಬಾಲ್ಕಿಯ ಅಜ್ಜ" ಎಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಓದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ/ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಯ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓದಿ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಿರಿ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಹಾಸ್ಯ;

ಎಂದಿಗೂ ನಗು ನಗುತಾ ಇರಿ, ನಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಯ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ.

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ದಿನದ ಕವಿತೆ,ಜ.02;

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಯ ದಿನದಕವಿತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕಾನದಾರ ಅವರ "ಭ್ರಮೆ" ಎಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಓದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ/ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Search For News

Cartoon Post

NewsLetter

Visitors Counter

3750262
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
412
13442
102403
3588738
176489
189062
3750262
Your IP: 23.22.136.56
2017-12-17 00:37